Loading...

Tarihi Yedikule Bostanları

Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi, Temmuz 2013’te bir Pazar günü Yedikule’de, sur içi bostanlarının yıkımını öngören gereksiz bir düzenlemeyi engellemek isteyen İstanbullular tarafından kuruldu. Tarih, mimarlık, arkeoloji, kent planlaması, ziraat mühendisliği, sanat, gazetecilik, bostancılık, gıda aktivizmi gibi farklı meslek ve ilgi alanlarından bireyler olarak Yedikule Bostanları’nı korumaya çalışırken yürüttüğümüz onlarca tartışma, toplantı ve eylem vesilesiyle birbirimizi, hassasiyetlerimizi ve becerilerimizi daha yakından tanıdık. Yedikule Bostanları’nı temel alarak, sur bostanları ve kent içi tarımın İstanbul için önemini geniş kitlelere aktarabilmek, kentsel tarımın tarihi mirasını geleceğe taşıyarak sürdürebilir kılmak için disiplinlerimiz dahilinde ve ötesinde tartışmaya devam etmek istiyoruz. Son sözümüz de, kentte tarım yapılır, yapılmalıdır ve bostanlar taşınmaz kültür varlıkları, onları yaşatan bostancılık ise somut olmayan kültürel mirastır.

Website
yedikulebostanları.tumblr.com

Twitter
twitter.com/YedikuleBostani