Loading...

Mimar Meclisi

[Şubat 2015 - ...]
Kamuda, özel sektörde, üniversitelerde çalışan mimarlardan ve mimarlık öğrencilerinden oluşan Mimar Meclisi, kendisini mesleki ve demokratik alanda haklarını savunan, toplumun eşit ve demokratik haklara sahip olması için mesleki bilgi birikimini doğrudan halktan yana kullanan, bu anlamda projeler, metinler, etkinlikler üreten topluluk olarak tanıtır. Her yapılanla genişleyen bir niteliği vardır, üye sistemi yoktur, emek veren herkes mimar meclisini oluşturur. 

Birey özelliklerinin, mesleki ve kişisel egoların öne çıktığı koşullarda mimarlığın da halktan kopuk olacağı inancı ile "Rant için değil, Halk için Mimarlık" yapmak için mesleki birikimini kullanır. Politik tavrını yalnızca yazılı ve sözlü açıklamalarda bırakmayarak uygulama ölçeğinde, pratikte de hayata geçirmeyi hedefler.
Mimar Meclisi'nin Küçük Armutlu Mahallesi (FSM)'nde yerinde ve yerlisiyle sürdürdüğü iyileştirme süreci ekibin hedeflediklerini yansıtan önemli bir örnektir. Bunun yanısıra kent ve barınma hakkına ulaşamayan, sosyal ve ekonomik olarak adaletsizliğin kıskacında kalmış halk kesiminin, bu haklarına dair iyileştirme projeleri önerir. Mimar Meclisi bunun örnekleri olarak gecekondu mahallelerinde, konduların iyileştirilmesi, ihtiyaca uygun tasarlanması, sokak tabelaları tasarımı, kamusal alan tasarımı, gecekondu mahallelerinde sokak çeşmeleri tasarımına kadar geniş bir yelpazede projeler üretmekte ve bu projeleri üretmekle kalmayıp hayata geçirme sürecinin içinde de yer alır.

Website
mimarmeclisi.org

Facebook
facebook.com/mimarmeclisi

Twitter
twitter.com/mimarmeclisi