Loading...

Herkes İçin Mimarlık

Herkes İçin Mimarlık Derneği (HİM), (2011, İstanbul); farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Dernek çalıştığı coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek, toplum içinde mimarlık bilincinin arttırılmasını sağlamak istemektedir.

Website
herkesicinmimarlik.org

Facebook
facebook.com/herkesicinmimarlik

Instagram
instagram.com/herkesicinmimarlik

Twitter
twitter.com/herkesicin

Vimeo
vimeo.com/herkesicinmimarlik

Youtube
“Herkes İçin Haber Ajansı”

Flickr
flickr.com/photos/herkesicinmimarlik

E-posta
info@herkesicinmimarlik.org