Loading...

Başka Bir Atölye

Başka bir atölye (B1a) ağırlıkla mimarlık disiplininden gelen kişilerden oluşmakla birlikte, mimarlık dışındaki disiplinlerin de katılımıyla sınırı tartışmaya açar. Çünkü sınırlar insan icadıdır ve mekan üretimi sadece mimarların meselesi değildir. B1a sadece sınırları değil, sınırlarla çok yakından ilişkili olan sınıf, mülkiyet, adalet, eşitlik, ekoloji, cinsiyet, türler, doğa, eğitim ve diğer tüm toplumsal bağlamları da yer-mekan üzerinden tartışmaya açar. 
 
B1a Kocaeli Üniversitesi MTF Mimarlık Bölümü ile organik bağlarla yola çıkmış olup -mimarlık- eğitim ortamının birey-toplum üzerindeki etkilerini dert edinir.
B1a aktivisttir, daha iyi, eşit, adil ve özgür bir dünya için ortaklıklar kurar, kesiştiği gruplar vardır, imkanlarını onlarla paylaşır, birlikte eyleme geçer. Hayatın gündelik sıradan şeylerden ibaret olduğunu düşünerek parçası olduğu veya gözlemlediği yereli araştırır, yerelden gelen talep üzerine yerele hizmet eder. B1a başka bir dünya yolunda başka bir mekan algısı ve üretimini düşler, araştırır, deneyler.
B1a’nın açık ortamı Sofa’dır, açık mutfağı facebook grubudur,
www.baskabiratolye.org ise, açık kaynağıdır. 

İletişim bilgileri:
Sofa mekan: Misak-ı Milli Caddesi, No: 52/1, Yeldeğirmeni, Kadıköy, İstanbul.